35. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
16. 9. 2019 - 15:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega, tretjega in četrtega odstavka 5. člena, 25. in 25.a člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/11 in 47/19)

 

2. Potrditev zapisnikov 33. in 34. ter 6. izredne seje komisije

 

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane