35. seja Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide in 41. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj - SKUPNA SEJA

Tiskalniku prijazna oblika
3. 2. 2020 - 14:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Odgovor Ministrstva za zdravje na Pobudo državnega svetnika Francija Rokavca za ustreznejšo ureditev omejevanja porabe alkohola in uporabe tobačnih izdelkov na pripadajočih funkcionalnih zemljiščih objektov, kjer se opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane