36. seja Interesne skupine delodajalcev

Tiskalniku prijazna oblika
9. 6. 2021 - 11:30
soba 110/II ali prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 35. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 41. sejo Državnega sveta

 

3. Razno.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane