36. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Tiskalniku prijazna oblika
16. 9. 2020 - 11:00
soba 209/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 35. redne in 7. izredne (1. korespondenčne) seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

 

2. Priprava na 32. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane