36. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
7. 2. 2020 - 13:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

SklicSPREMEMBA TERMINAPredlog za razširitev_dnevnega_reda


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju (ZOro-1C), druga obravnava, EPA 851-VIII

 

2.    Šesto poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji, EPA 915-VIII

 

3.    Potrditev zapisnikov 32., 33., 34. in 35. redne seje komisije

 

3.   Pobude in vprašanja

------------------------------------------

PREDLOG ZA RAZŠIRITEV:

Predlog zakona o spremembi Zakona o poslancih – zakonodajna iniciativa

Copyright 2018, Vse pravice pridržane