36. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
23. 6. 2020 - 09:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini (ZT-1B) - druga obravnava, EPA 1156-VIII,

 

2. Letno poročilo Banke Slovenije 2019 z letnim obračunom Banke Slovenije 2019 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila in Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2020, EPA 1187-VIII

 

3. Zaključki posveta «Primorska po krizi COVID-19, sodelovanje pri oblikovanju in izvedbi ukrepov«

 

4. Pobude in vprašanja

 

5. Potrditev zapisnikov 35. redne in 13. izredne seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane