36. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Tiskalniku prijazna oblika
16. 12. 2021 - 14:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Problematika nadomeščanja izgubljenih kmetijskih zemljišč na področju Mestne občine Slovenj Gradec 

 

2. Potrditev zapisnika 35. seje komisije

 

3. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane