36. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika
13. 5. 2021 - 09:00
prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 33. in 35. redne seje komisije

 

2. Letno poročilo Slovenske tiskovne agencije, STA, d. o. o., Ljubljana za poslovno leto 2020, EPA 1843-VIII

 

3. Problematika financiranja Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani

 

4. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane