36. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
4. 3. 2020 - 15:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

SklicPredlog_za_umik*, Predlog_za_umik**


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 35. redne in 8. izredne seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-H) - druga obravnava, EPA 989-VIII **PREDLOG ZA UMIK

 

3. Predlog zakona o interventnih ukrepih za stabilizacijo delovanja javnega zdravstvenega sistema (ZIUSZS) - druga obravnava, EPA 965-VIII  *PREDLOG ZA UMIK

Copyright 2018, Vse pravice pridržane