36. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
30. 9. 2019 - 15:00
soba 212/II

Sklic

Predlog za razširitev dnevnega reda


Predlog dnevnega reda:

1. Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2018, EPA 689-VIII

 

2. Letno poročilo Agencije za energijo za leto 2018, EPA 690-VIII

 

2A. Program dela in finančni načrt Agencije za energijo za leto 2020, EPA 791-VIII *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

 

3. Potrditev zapisnika 35. seje komisije

4. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane