37. redna seja Interesne skupine delojemalcev

Tiskalniku prijazna oblika
11. 11. 2020 - 07:30
v obliki videokonference prek sistema Cisco Webex

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 36.  redne seje interesne skupine

 

2. Predlog Pravilnika Državnega sveta o posvetih in drugih dogodkih v Državnem svetu

 

3. Priprava na 34. sejo Državnega sveta

 

4. Razno

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane