37. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika
24. 2. 2021 - 13:00
videokonferenčno, z udeležbo na daljavo ali na podlagi osebne prisotnosti v dvorani Državnega sveta

SklicSedezni_red


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 36. redne ter 21. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

a. Pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata za čimprejšnjo nabavo naprave za zdravljenje s celično terapijo CAR-T

Predlog sklepa

 

b. Pobudi državnega svetnika Tomaža Horvata za okrepitev pristojnosti lokalnih skupnosti in javnih zdravstvenih zavodov na primarni ravni v zvezi z razpisi specializacij za zdravnike in doktorje dentalne medicine ter z njimi povezanimi izbirnimi postopki

Predlog sklepa

 

c. Pobuda državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa glede zagotovitve varne zaposlitve za vse delavke, ki so na porodniškem dopustu in vsaj eno leto opravljajo delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Predlog sklepa

 

d. Pobuda državnega svetnika Igorja Antauerja glede regulacije poklica optometrist z namenom skrajšanja čakalnih dob in razbremenitve zdravnikov specialistov oftalmologije

Predlog sklepa

 

e. Vprašanje državnega svetnika Tomaža Horvata glede novega pravilnika o poklicnih boleznih

Predlog sklepa

 

f. Pobudi državnega svetnika Francija Rokavca  o uveljavitvi ničelne stopnje zmanjševanja obdelovalnih kmetijskih površin v Republiki Sloveniji

Predlog sklepa

 

g. Pobuda državnih svetnikov Bojana Režuna in Davorina Terčona glede čimprejšnje zagotovitve pogojev za opravljanje teoretičnega in praktičnega dela vozniških izpitov v Izpitnem centru Postojna

Predlog sklepa

 

h. Vprašanji državnega svetnika Branka Tomažiča glede količin posekanega lesa v državnih gozdovih in dobave lesa slovenskim žagarjem

Predlog sklepa

 

i. Pobuda državnega svetnika Danijela Kastelica za sistemsko ureditev pravice na poti v in z vzgojnoizobraževalne ustanove za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami

Predlog sklepa

 

j. Vprašanje državnega svetnika Branka Tomažiča glede podelitve zaščitnega znaka kakovosti "Izbrana kakovost Slovenija" za prašičje meso

Predlog sklepa

 

3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu (ZNDS) - druga obravnava, EPA 1397-VI

 

4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2I) - druga obravnava, EPA 1218-VII

 

5. Predlog Mnenja k Sedmemu poročilu o položaju romske skupnosti v Sloveniji, EPA 1490–VIII

 

6. Predlog Poročila o delu Državnega sveta v letu 2020

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane