37. seja Interesne skupine delodajalcev

Tiskalniku prijazna oblika
7. 7. 2021 - 11:30
Mala dvorana Tomšičeva ulica 5

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 36. seje interesne skupine

- Predlog zapisnika.

2. Priprava na 42. sejo Državnega sveta

3. Razno.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane