37. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Tiskalniku prijazna oblika
14. 10. 2020 - 11:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 36. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

2. Priprava na 33. sejo Državnega sveta

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane