37. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
4. 3. 2020 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2E), druga obravnava, EPA 909-VIII

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1A), druga obravnava, EPA 910-VIII

 

3. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane