37. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
3. 9. 2020 - 14:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklici


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembi Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z) - druga   obravnava, EPA 981-VIII

 

2.  Revidirano letno poročilo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto   2019, EPA 1222-VIII

 

3. Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letu 2019, Letno poročilo Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2019 in Finančni načrt Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2020, EPA 1227-VIII

 

4. Poročilo Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2019 in Finančni načrt Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2020, EPA 1242-VIII

 

5. Poročilo Odbora za finančno stabilnost za leto 2019, EPA 1247-VIII

 

6. Pobude in vprašanja

 

7. Potrditev zapisnikov 36. redne in 14. izredne seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane