37. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

21. 3. 2017 - 10:00
soba 209/II

Dnevni red:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1D) – druga obravnava, EPA 1803-VII

2. Predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – javna obravnava – seznanitev s predlaganimi novostmi za kmete

3. Odobritev zapisnika 7. izredne seje komisije

4. Razno

Copyright 2013, Vse pravice pridržane