37. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide - ODPOVED SEJE!!!

Tiskalniku prijazna oblika
12. 3. 2020 - 14:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

SklicPredlog za razširitev*, Predlog za razširitev**, ODPOVED SEJE


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 36. seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – zakonodajna iniciativa

 

3. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o javnih uslužbencih - zakonodajna iniciativa  *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

Pobuda državnega svetnika Marjana Maučeca za sprejem predloga zakona

 

4. Odziv na dopis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti glede analize socialnega položaja prejemnikov invalidskih pokojnin, ki ne presegajo višine 300 evrov oz. 402,18 evra **PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane