37. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in 37. seja Interesne skupine lokalnih interesov - SKUPNA SEJA

Tiskalniku prijazna oblika
7. 10. 2019 - 14:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

SklicPredlog za razširitev


Predlog  dnevnega reda:

 

1.     a) Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (DP2020), EPA 795-VIII (zainteresirani)

        b) Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (DP2021), EPA 796-VIII (zainteresirani)

 

2. Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2021 (ZIPRS2021) –  nujni postopek, EPA 794-VIII (zainteresirani)

 

3. Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZZSDNPK) – prva obravnava, EPA 778-VIII (zainteresirani)

 

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2G) - prva obravnava, EPA 758-VIII *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

Copyright 2018, Vse pravice pridržane