38. redna seja Interesne skupine delojemalcev

Tiskalniku prijazna oblika
9. 12. 2020 - 07:30
v obliki videokonference prek sistema Cisco Webex

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 37. redne seje interesne skupine

2. Priprava na 35. sejo Državnega sveta

3. Razno

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane