38. seja Interesne skupine delodajalcev

Tiskalniku prijazna oblika
15. 9. 2021 - 11:30
soba 110/II, stavba parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 37. redne in 19. izredne seje interesne skupine

 

2. Priprava na 43. sejo Državnega sveta

 

3. Razno.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane