38. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

Tiskalniku prijazna oblika
14. 4. 2021 - 12:00
prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 37. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 39. sejo Državnega sveta

 

3. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane