38. seja Interesne skupine lokalnih interesov

Tiskalniku prijazna oblika
14. 10. 2019 - 15:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 36. in 37. seje ter 7. izredne seje interesne skupine

 

2. Priprava na 22. sejo Državnega sveta  

 

3. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane