38. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

24. 4. 2017 - 11:00
soba 212/II

Dnevni red:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-C) - druga obravnava, EPA 1831-VII

2. Predlog zakona o spremembi Zakona o kmetijstvu (ZKme-1E) - druga obravnava, EPA 1832-VII

3. Predlog zakona o spremembi Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-F), EPA 1833-VII, druga obravnava

4. Predlog zakona o spremembi Zakona o Skladu kmetijskih zemljiščih in gozdov Republike Slovenije (ZSKZ-C) - druga obravnava, EPA 1837- VII

5. Razno

Copyright 2013, Vse pravice pridržane