38. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Tiskalniku prijazna oblika
20. 1. 2022 - 09:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Akcijski načrt za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027 (ANEK)

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o morskem ribištvu, EPA 2341-VIII 

 

3. Potrditev zapisnika 37. seje komisije

 

4. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane