38. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika
8. 6. 2021 - 10:00
prek aplikacije Cisco Webex Meetings

SklicDodatno_vabljeni


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 36. in 37. seje komisije

 

2. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa (ZDPIDŠ-A), skrajšani postopek, EPA 1760-VIII

 

3. Predlog zakona o spremembi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1B), skrajšani postopek, EPA 1795- VIII

 

4. Predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L), skrajšani postopek, EPA 1865-VIII

 

5. Razno

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane