38. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
12. 11. 2019 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o filmski koprodukciji (revidirane) (MKSEFK), EPA 1719-VII

 

2. Potrditev zapisnikov 37. redne in 8. izredne seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane