38. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
21. 4. 2020 - 15:30
z osebno prisotnostjo v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana, ali na daljavo, na podlagi uporabe aplikacije CISCO Webex

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 36. seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – zakonodajna iniciativa

 

3. Odziv na dopis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti glede analize socialnega položaja prejemnikov invalidskih pokojnin, ki ne presegajo višine 300 evrov oz. 402,18 evra

 

* * *

 

INFORMACIJE IN NAPOTKI ZA ČLANICO IN ČLANE KOMISIJE:

 

Članico in člane komisije prosim, da se seje zanesljivo udeležite oziroma v skladu z drugim odstavkom 24. člena Poslovnika Državnega sveta za udeležbo na seji pooblastite katerega od ostalih državnih svetnic in svetnikov (obrazec je priložen). 

 

Prosimo, da do ponedeljka, 20. 4. 2020, do 12. ure sekretarki komisije mag. Nuši Zupanec na telefon 01 478 9935 ali 031 337 516 oziroma po elektronski pošti na nusa.zupanec@ds-rs.si sporočite, ali boste na seji osebno prisotni ali pa se je boste udeležili na daljavo, prek aplikacije CISCO Webex.

 

INFORMACIJE IN NAPOTKI ZA VABLJENE NA SEJO:

Zaradi preventivnih ukrepov, ki se jih izvaja znotraj parlamentarne stavbe v povezavi z omejitvijo širjenja virusa SARS-CoV-2 (COVID-19), vas naprošamo, da se z vaše strani, če se odločite za osebno prisotnost na seji komisije, slednje udeleži zgolj en predstavnik vaše organizacije, ki je zdrav in ne kaže znakov okužbe z navedenim virusom. Hvala za razumevanje.

Če se boste odločili za udeležbo na seji na daljavo, na podlagi uporabe aplikacije CISCO Webex, so navodila za uporabo aplikacije CISCO Webex priložena sklicu seje. Priporoča se uporaba slušalk za odpravo odvečnih zvokov v prostoru in preprečitev motenj na zvezah.

Povabilo k udeležbi na videokonferenci boste pravočasno (vsaj 15 minut pred začetkom seje, predvidoma pa že dan prej) prejeli na svoj elektronski naslov, ki ga prosim vsaj en dan prej sporočite sekretarki komisije mag. Nuši Zupanec na nusa.zupanec@ds-rs.si ali po tel. 031 337 516.

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane