38. seja Komisije za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
14. 5. 2020 - 13:00
v obliki videokonference preko sistema Cisco Webex

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Skupno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2019, EPA 1109-VIII

 

2. Letno poročilo o poslovanju Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije za leto 2019, EPA 1017-VIII

 

3. Letno poročilo o delu Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu Republike Slovenije za leto 2019, EPA 1021-VIII

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane