38. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in 40. seja Interesne skupine lokalnih interesov - SKUPNA SEJA

Tiskalniku prijazna oblika
11. 11. 2019 - 14:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

SklicPredlog za razširitev


Predlog  dnevnega reda:

1. Odgovor Vlade na pobudo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesne skupine lokalnih interesov v zvezi s projektom ustanovitve pokrajin

 

PREDLOG ZA RAZŠIRITEV:

2. Potrditev zapisnikov 39. in 8. izredne seje interesne skupine

 

3. Priprava na 23. sejo Državnega sveta  

 

4. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane