39. redna seja Komisije za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
27. 5. 2020 - 11:00
velika dvorana na Tomšičevi 5, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Letno poročilo o delu Državne revizijske komisije za leto 2019

 

2. Letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2019 in Ocena stanja za leto 2019, EPA 1077-VIII

 

3. Potrditev zapisnikov 6., 7., 8., 9. in 10. izredne seje Komisije za državno ureditev

4. Pobude in vprašanja

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane