39. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika
14. 4. 2021 - 13:00
videokonferenčno: na daljavo ali osebno v dvorani Državnega sveta

SklicSedezni_red

RAZŠIRITEV


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 38. redne in 22. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije (Št. 060-01-3/2021/ in št. 061-01-2/2021/)

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov (Št. 020-04-1/2021)

Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

Zahteva državnega svetnika Branka Tomažiča za dopolnitev odgovora Vlade RS na vprašanje glede podelitve znaka kakovosti "izbrana kakovost - Slovenija" za prašičje meso

Predlog zahteve

 

Pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata za prednostno cepljenje staršev otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo

Predlog sklepa

 

Pobuda državnega svetnika Samerja Khalila za odstranitev zicnate ograje z rezili in panelne ograje na južnem delu državne meje ob reki Kolpi

Predlog sklepa

 

Vprasanja državnega svetnika mag. Petra Požuna glede izplačila dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije javnim uslužbencem na delovnih mestih plačne skupine J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva na podlagi 87. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 

Predlog sklepa

 

Vprasanje državnega svetnika Branka Tomažiča glede debirokratizacije_na_podrocju_kmetijstva

Predlog sklepa

 

Vprasanje državega svetnika Davorina Terčona glede oskrbe Obale in Krasa s pitno vodo

Predlog sklepa

 

Vprasanje državnega svetnika mag. Petra Požuna glede predvidene vložitve novele Zakona o duševnem zdravju v zakonodajni postopek

Predlog zakona

 

Vprasanja državnega svetnika Branka Tomažiča glede aktivnosti za odpravo sistemskih disfunkcionalnosti kazenskega postopka, zagotovitev spoštovanja človekovih pravic in svoboščin v kazenskih postopkih ter glede reševanja odškodninskih zahtevkov zoper državo v zvezi z razveljavljenimi kazenskimi obsodbami

Predlog sklepa

 

Vprašanje in pobuda državnega svetnika Danijela Kastelica z izračunom pokojninske osnove pri zavarovancih, ki imajo pravico do dela s krajšim delovnim časom in prejemajo delno nadomestilo

Predlog sklepa

 

Pobudi državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa za pripravo zakonskih podlag za povečanje varnosti na avtocestah_in hitrih cestah ter zmanjšanje negativnega vpliva na okolje 

Predlog sklepa

 

Zahteva državnega svetnika Igorja Antauerja za dopolnitev odgovora Ministrstva za zdravje na Pobudo za regulacijo poklica optometrist z namenom skrajšanja čakalnih dob in razbremenitve zdravnikov specialistov oftalmologije

Predlog sklepa

 

Vprašanja in pobudi državnega svetnika Alojza Kovšce Vladi Republike Slovenije, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter MInistrstvu za zdravje glede izvajanja kinoloških dejavnosti Kinološke zveze Slovenije v času epidemije COVID-19

Predlog sklepa

 

Pobuda državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa za pripravo zakonske podlage za uveljavitev organizacije dela od doma

Predlog sklepa

 

Pobuda Interesne skupine negospodarskih dejavnosti Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede subvencioniranja predvsem manjših kmetij

Predlog sklepa

 

Pobudi državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa za sprejem zakonskih podlag za odstranitev invazivnih rastlinskih in živalskih vrst ter alergenih rastlin na javnih površinah

Predlog sklepa

 

Vprašanje in pobuda državnega svetnika Igorja Antauerja glede priprave predloga novele Zakona o državnem svetu in predloga novele Zakona o referendumu in ljudski iniciativi 

Predlog sklepa

 

Pobudi državnega svetnika Matjaža Gamsa za pripravo zakonskih podlag za boljšo izkoriščenost vodnih virov s hidroelektrarnami na okolju prijazen način in obvezno gradnjo ribjih stez na hidroenergetskih pregradah

Predlog sklepa

 

Pobuda državnega svetnika Janoša Kerna za spremembo oziroma dopolnitev Zakona o trgovini (Uradni list RS, št 24/08, 47/15 in 139/20) v delu, ki določa izjeme za prodajalne, ki so lahko odprte ob nedeljah in praznikih

Predlog sklepa

 

Pobude državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa za pripravo zakonskih podlag za zmanjšanje škodljivih vplivov ogrevanja z energetsko neučinkovitimi napravami in gradnjo objektov okolju prijaznimi površinami

Predlog sklepa

 

Pobuda državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa za sprejem zakonske podlage za obdavčitev novih veletrgovin

Predlog sklepa

 

Vprašanje Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v zvezi s problematiko izvajanja policijskega nadzora in sankcioniranja kmetov - voznikov traktorjev zunaj cestnega prometa na zasebnih zemljiščih

Predlog sklepa

 

Pobudi državnega svetnika Toneta Hrovata za ureditev postopanja Policije pri prometnih nesrečah

Predlog sklepa

 

3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1l) – skrajšani postopek, EPA 1701-VIII (Št. 713-01-2/2021)

 

4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Ustavnem sodišču (ZUstS-D) – druga obravnava, EPA 1651-VIII (Št. 020-07-1/2021)

 

5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1E) – skrajšani postopek,
EPA 1716–VIII (Št. 541-01-2/2021)

 

5.A Predlog zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih - zakonodajna iniciativa  *RAZŠIRITEV

 

6. Seznanitev z delom Delovne skupine za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi v 2020 (Št. 020-03-15/2017)

  • Delo Delovne skupine za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi v 2020 bo predstavil državni svetnik Branko Tomažič.

 

7. Seznanitev z delom Skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola v 2020 (Št. 008-01-19/2020)

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane