39. seja Interesne skupine lokalnih interesov

Tiskalniku prijazna oblika
4. 11. 2019 - 14:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

SklicPredlog za razširitev


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 38. seje interesne skupine

 

2. Spremembe Poslovnika Državnega sveta

 

2A  Priprava na 7. izredno sejo Državnega sveta * PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

 

3. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane