39. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Tiskalniku prijazna oblika
27. 11. 2020 - 10:00
videokonferenčno prek sistema Cisco Webex, z udeležbo na daljavo ali na podlagi osebne prisotnosti v sobi 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 38. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

 

2. Osnutek pravilnika Državnega sveta o posvetih in drugih dogodkih v Državnem svetu

 

3. Razno

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane