39. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
12. 10. 2020 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (DP2021-A), EPA 1385-VIII

 

2. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022), EPA 1386-VIII

 

3. Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 – nujni postopek, EPA 1383-VIII

 

4. Poročilo o obsegu izvedenih prerazporeditev pravic porabe za namen zagotavljanja sredstev za izvajanje ukrepov, povezanih z epidemijo, v obdobju od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020, EPA 1389-VIII

 

5. Poročilo Finančne uprave Republike Slovenije o stanju in gibanju davčnega dolga na dan 31. december 2019, EPA 1388-VIII

 

6. Pobude in vprašanja

 

 

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane