39. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Tiskalniku prijazna oblika
1. 2. 2022 - 09:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

SklicPredlog za razširitev*, Dodatno_vabljeni_in_dodatno_gradivoPredlog za razširitev2**


 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1G)  - nujni postopek*, EPA 2451-VIII

 

* Do sklica seje Kolegij predsednika Državnega zbora še ni odločal o predlogu za obravnavo predloga zakona po nujnem postopku.

 

1. A   Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD-B) - druga obravnava, EPA 2372 – VIII kot zainteresirana komisija  *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

 

1. B Predlog zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCEGK) - nujni postopek, EPA 2482-VIII  kot zainteresirana komisija   **PREDLOG ZA RAZŠIRITEV2

 

 

2. Potrditev zapisnika 38. seje komisije

 

  • Predlog zapisnika bo objavljen naknadno.

 

3. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane