39. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

22. 5. 2017 - 11:00
soba 209/ II

Dnevni red:

1. Gospodarjenje z gozdovi v lasti Republike Slovenije – pozitivni in negativni učinki ustanovitve družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o.

2. Razno

Copyright 2013, Vse pravice pridržane