39. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
20. 5. 2020 - 14:00
v Velikem salonu/I, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 38. redne in 9. izredne seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Redno letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2019, EPA 1135-VIII

 

3. Poročilo o izvajanju Periodičnega načrta za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015–2020 za leti 2018 in 2019, EPA 1132–VIII

Copyright 2018, Vse pravice pridržane