39. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
6. 1. 2020 - 14:00

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2018, EPA 800-VIII 

 

2. Akcijski načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2020–2025 z Akcijskim načrtom za udejanjanje trajnostne mobilnosti v območju osrednjeslovenskega (ljubljanskega) širšega mestnega območja

3. Poročilo o delu Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v letu 2019

4. Potrditev zapisnikov 36., 37., 38. seje ter 8. izredne seje komisije

 

5. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane