4. izredna (1. korespondenčna) seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika
19. 3. 2020 - 16:30
prek SMS sporočil ali elektronske pošte

Sklic


Dnevni red:

1. Pobuda za sprejem interventnih ukrepov za ekonomsko in socialno zaščito samozaposlenih v kulturi in nevladnih kulturnih organizacij

  • Pobuda 
  • V zvezi s 1. točko dnevnega reda je zastavljeno naslednje vprašanje: "Ali ste za to, da Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport sprejme pobudo v besedilu, kot ste ga prejeli?«

Odgovor (»ZA« ali »PROTI«) sporočite do petka, 20. marca 2020, do 16. ure, na elektronski naslov damijana.zelnik@ds-rs.si ali na 031 479 451 (SMS sporočilo).

 

 

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane