4. redna seja Mandatno-imunitetne komisije

Tiskalniku prijazna oblika
11. 1. 2019 - 10:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

SklicRazsiritev


 

Dnevni red:

 

1. Potrditev zapisnikov 2. in 3. redne seje ter 4. izredne seje

 

2. Potrditev mandata članu Državnega sveta – predstavniku negospodarskih dejavnosti za področje socialnega varstva

 

3. Pritožba državnega svetnika Branka Šumenjaka v zvezi z morebitno kršitvijo Poslovnika državnega sveta pri ugotavljanju sklepčnosti in glasovanju pri 6. točki dnevnega reda 12. seje Državnega sveta

 

3A Poročilo o delu Mandatno-imunitetne komisije v 2018 *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

 

4. Razno

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane