4. seja Interesne skupine delodajalcev

Tiskalniku prijazna oblika
7. 2. 2018 - 11:30
mala dvorana Tomšičeva 5, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 3. seje interesne skupine

Osnutek zapisnika

2. Priprava na 4. sejo Državnega sveta

3. Razno

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane