4. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

Tiskalniku prijazna oblika
14. 3. 2018 - 12:00
soba 423/IV, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 3. seje interesne skupine

2. Priprava na 5. sejo Državnega sveta

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane