4. seja Interesne skupine lokalnih interesov

Tiskalniku prijazna oblika
7. 2. 2018 - 11:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 3. seje interesne skupine

Osnutek zapisnika

2. Priprava na 4. sejo Državnega sveta

3. Pobude in vprašanja

- Pobuda državnega svetnika Branimirja Štruklja:

Pobuda, Priloga

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane