4. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Tiskalniku prijazna oblika
29. 1. 2018 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP-1) – druga obravnava, EPA 2500-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=3771497922B450EBC12581FE004914B1&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

 

2. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane