4. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
21. 2. 2018 - 14:00
mala dvorana na Tomšičevi 5

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU-1B), skrajšani postopek, EPA 2505-VI

2. Predlog zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT), druga obravnava,  EPA 2530-VI

3.  Potrditev zapisnikov 2. in 3. seje komisije

4.  Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane