4. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
20. 3. 2018 - 14:00
soba 212/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

SklicDodatno vabljeni in dodatno gradivo


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembi Zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV-E) - skrajšani postopek, EPA 2657-VII

 

2. Predlog zakona o trgu finančnih instrumentov(ZTFI-1) - druga obravnava, EPA 2597- VII

 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS-A) - skrajšani postopek, EPA 2664-VII

 

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3C) - skrajšani postopek, EPA 2665-VII  

 

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1A) - druga obravnava, EPA 2554 – VII

 

6. Pobude in vprašanja

 

7. Potrditev zapisnika 3. seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane