4. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Tiskalniku prijazna oblika
1. 3. 2018 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembi Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1B) – skrajšani postopek, EPA 2489-VII

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1C) - druga obravnava, EPA 2570-VII

3. Potrditev zapisnikov 1. in 2. seje komisije

4. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane