4. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika
30. 5. 2018 - 12:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic  Predlog_za_umik_2._tocke_z_dnevnega_reda


Predlog dnevnega reda:

1. Peticija Učiteljskega združenja Slovenije za ukinitev obravnave anonimne prijave v šolstvu*

*Komisija bo to točko dnevnega reda obravnavala skupaj z Interesno skupino negospodarskih dejavnosti.  

2. Pobuda za sprejem zahteve za oceno ustavnosti 1. - 3., 6. – 10., 13., 20. -22., 33. 35. – 38. a, 41., 52. – 64., 72. – 27. l in 80. – 84. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17)   *PREDLOG ZA UMIK

 

3. Zaključki posveta o predlogu raziskovalnega zakona

 

4. Potrditev zapisnika 2. in 3. seje ter 1. izredne seje komisije

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane