4. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
13. 3. 2018 - 14:00
mala dvorana Tomšičeva 5, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Strategija Evropske komisije  za verodostojno širitveno perspektivo in okrepljeno sodelovanje EU z Zahodnim Balkanom

 

2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/825 z namenom povečanja finančnih sredstev programa za podporo strukturnim reformam in prilagoditve njegovega splošnega cilja, EPA 2655-VII, EU U 792

 

3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 1093/2010, EPA 2656-VII, EU U 793

 

4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij ter o spremembi direktiv 2013/36/EU in 2014/65/EU, EPA 2659-VII, EU U 794

 

5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o določbah za krepitev fiskalne odgovornosti in srednjeročne proračunske usmerjenosti v državah članicah, EPA 2660-VII, EU U 795

 

6. Odobritev zapisnika 3. redne seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane