4. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
7. 3. 2018 - 15:30
soba 212/II, Šubičeva 4, Ljubljana

SklicSprememba_sobe


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-E) - skrajšani postopek, EPA 2580-VII 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-B) – skrajšani postopek, EPA 2581-VII

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane