4. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
5. 3. 2018 - 14:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4

Sklic  Razširitev Dodatno vabljeni k razširitvi


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog načrta vlaganja v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2018-2023  

1A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona  (SZ-1D) – skrajšani postopek, EPA 2575-VII

2. Razno

Pobuda

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane